Σάββατο, 24 Απριλίου 2010


"Πάσιν αφθόνως λάμπει ο ήλιος΄και πάσιν επιτηδεύμασιν επιχαίρει κενοδοξία΄οίον τι λέγω, νηστεύων κενοδοξώ, και καταλύων, ίνα μη γνωσθώ, ως φρόνιμος πάλιν κενοδοξώ΄λαμπρά περιβεβλημένος ηττώμαι ταύτη, και ευτελή εξαλλάσων πάλιν κενοδοξώ΄λαλών ηττώμαι, και σιωπών πάλιν ηττήθην΄ως αν ρίψης ταύτην την τρίβολον, ορθόν το κέντρον ίσταται".

Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

...και το αντίδοτο πάλι από τον ίδιο Άγιο
"Ταπεινοφροσύνη εστί, σίφων ουράνιος, εξ αβύσσου αμαρτημάτων εις ουρανόν ανενεγκείν ψυχήν δυνάμενος" και

ΑΓΑΠΗ και ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ!!! Ιερό ζεύγος !!!
Η μία υψώνει και η άλλη συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν.

1 σχόλιο:

  1. Στ' αλήθεια σαν τριβόλι μοιάζει η κενοδοξία μας. Ότι και να κάνουμε βρίσκει τρόπο ο εγωισμός να βγει από πάνω και να μας τσιμπήσει με το κεντρί του. Ευτυχώς όμως "Σωτηρία του προσώπου μου, ουχί εκ των έργων μου, αλλά εκ του Θεού μου εστί"

    ΑπάντησηΔιαγραφή